II TERMIN EGZAMINU NA LICENCJE SPORTOWE

W dniu 18 marca godz. 9:00 odbędzie się w Zarządzie Okregowym PZM w Katowicach ul. Łabędzia 6., drugi termin egzaminu  dla sędziów oraz zawodników – licencje rajdowe RN:

Do egzaminu będą dopuszczeni sędziowie oraz kandydaci na zawodników wcześniej zgłoszeni przez macierzysty klub.

Członków Automobilklubu Śląskiego zainteresowanych udziałem w egzaminie prosimy o zgłoszenie się do 10. marca pod adresem office@auto-slaski.katowice.pl

W zgłoszeniu proszę podać następujące dane:

  • sędziowie – imię i nazwisko;
  • zawodnicy – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miasto, ulica), data i miejsce urodzenia.

Ponadto kandydaci na zawodników muszą posiadać komplet dokumentów wymaganych regulaminem uzyskania licencji – bez wymaganych dokumentów, potwierdzonych przez macierzysty klub osoba nie będzie dopuszczona do egzaminu!!!

Egzamin dla sędziów jest bezpłatny.

Dla zawodników koszt egzaminu wynosi 80,-zł. płatne przelewem na konto bankowe ZO PZM Katowice. W tytule przelewu proszę podać: Imię, Nazwisko – egzamin na licencję RN.