ZAWODNICY I DZIAŁACZE TURYSTYKI NAWIGACYJNEJ

Działacze Niesłyszący

Gerard  Klon

W 1973 roku założył w Rybniku pierwsze w Polsce – i jedyne jak do tej pory - Koło Niesłyszących działające przy automobilklubie. Jest przewodniczącym tego Koła od jego powstania do dzisiaj. Zorganizował turystykę motorową, wiele wycieczek krajowych i zagranicznych Organizował również liczne zloty czy rajdy turystów motorowych niesłyszących. On też rozpoczął współpracę rybnickiego Koła z podobnym z Ostrawy, która trwa już ponad ponad 30 lat. Od szesnastu lat organizuje Międzynarodowy Zlot Niesłyszących Turystów Motorowych, którego Komandorem jest dziesiąty raz. Na przestrzeni tych lat gościli na zlocie Czesi, Niemcy, Węgrzy i Litwini. Jest wychowawcą i długoletnim działaczem Polskiego Związku Głuchych i jednocześnie zapalonym działaczem turystyki motorowej. Pracuje społecznie ponad pół wieku. W 2009 roku Gerard Klon ukończył 72 lata i nadal pracuje z dużym poświęceniem, angażując się społecznie do wykonywania wielu prac na rzecz środowiska głuchych, aktywnie pomagając w pracy zwązkowej przy załatwienu wielu spraw na rzecz niesłyszących. 

Tadeusz Raczek 

Członek-współzałożyciel Koła Niesłyszących w Rybniku. Były członek zarządu Koła (wiceprzewodniczący i sekretarz Koła) w latach 1973 – 2002. Aktywny działacz społeczny w środowisku osób niesłyszących, propagator bezpieczeństwa ruchu drogowego. Chociaż nie pełni już oficjalnych funkcji, nadal udziela pomocy sekretarzowi Koła w opracowywaniu sprawozdań, we wszystkich sprawach biurowych z związanych z organizacją rajdów, zlotów i innych imprez turystycznych Koła. Walnie przyczynia się także do utrwalania historii Koła.

Zygfryd Tumula

Członek-współzałożyciel Koła Niesłyszących w Rybniku. Jest członkiem zarządu od początku istnienia Koła (1973) do dzisiaj. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez turystyki motorowej oraz prób sprawnościowych, do których przygotowuje odpowiedni sprzęt sportowy i oznakowanie trasy. Aktywnie współorganizuje przygotowania do licznych rajdów i zlotów zagranicznych. W czasie trwania imprez krajowych natomiast, pełni funkcję gospodarza odpowiedzialnego za jej przebieg. Przez wiele lat był najlepszym reprezentantem Koła w imprezach środowiskowych inwalidów słuchu - regionalnych i międzynarodowych. Jest bardzo uczynny, koleżeński i uprzejmy. 

Walter Sklorz

Członek-współzałożyciel Koła Niesłyszących w Rybniku. Członek zarządu od 1973 roku, czyli założenia Koła, do dzisiaj. Przez wiele lat pełnił funkcję II wiceprzewodniczącego Koła. Ma opinię aktywnego społecznie działacza Koła. Wykazuje szczególne zainteresowanie w działalności turystyczno-motorowej. Były najlepszy zawodnik koła, uczestnik wielu imprez krajowych i międzynarodowych w środowisku inwalidów słuchu. W trakcie imprez krajowych pełni przemiennie funkcję Sędziego Głównego Zawodów lub nadzoruje punkty kontrolne na trasie, czuwając nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. (Zawody o Puchar Przechodni między zespołami Rybnik – Ostrawa).

Piotr Jośko

Członek-współzałożyciel Koła Niesłyszących w Rybniku. Członek zarządu od powstania Koła do dzisiaj. Aktywnie (i społecznie) uczestniczy we wszystkich imprezach Koła. W trakcie imprez krajowych, jak zloty regionalne i międzynarodowe niesłyszących turystów motorowych, pełni różne funkcje, w tym ważną rolę kwatermistrza. Uczestnik wielu imprez krajowych i międzynarodowych organizowanych przez Koło. 

Leon Lerch

Członek-współzałożyciel Koła Niesłyszących w Rybniku. Członek zarządu Koła od powstania Koła do 2006 roku. Tłumacz języka migowego na naszych imprezach w terenie, a także w trakcie spotkań ogólnych członków Koła z przedstawicielami różnych władz, w tym Automobilklubu Śląskiego w Katowicach. Aktywny działacz społeczny w środowisku inwalidów słuchu na rzecz popularyzacji bezpieczeństwa ruchu drogowego i eksplotacji samochodów.

Józef Szyc

Członek Koła Niesłyszących w Rybniku od 1973 roku. Przez 32 lata był członkiem zarządu Koła. Aktywny działacz i współorganizator imprez turystyki motorowej na szczeblu klubowym i regionalnym.

Tadeusz Słodziński

Członek Koła Niesłyszących w Rybniku od 1986 roku. Aktywnie uczestniczy przy organizacji imprez sportowych krajowych i międzynarodowych. Bierze też udział w próbach sprawnościowych kierowców niesłyszących, zdobywając dla naszego Koła punkty pucharowe zarówno w zawodach niesłyszących krajowych, jak i zagranicznych (Brno, Ostrawa, Zlin). Aktualnie jeden z najlepszych naszych kierowców niesłyszących.

Maria Słodzińska

Członek Koła Niesłyszących w Rybniku od 2000 roku. Od 2003 roku jest członkiem zarządu Koła. Aktywnie udziela się w pracy społecznej Koła. M. in. utrzymuje kontakt między klubami motorowymi niesłyszących Rybnik – Zlin (Czechy). Pomaga w trakcie zlotów regionalnych i międzynarodowych.

Marek Nowakowski

Członek zarządu Koła od 1994 roku. Od 2007 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Koła Niesłyszących w Rybniku. Bierze aktywny udział we wszystkich imprezach turystyki motorowej, czyli rajdach, zlotach oraz próbach sprawnościowych na szczeblu regionalnym i międzynarodowym. Jest najlepszym kierowcą w samochodowych próbach sprawnościowych. Obecnie bierze udział w rajdach jako sędzia.

 

Działacze Niepełnosprawni

Sonia Osiecka – Babut

Przewodnicząca Koła Osób Niepełnosprawnych - do Automobilklubu Śląskiego wstąpiła w 1976 r. Od tego czasu jako pilot startowała w imprezach klubowych, okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych ( Niemcy, Czechy i Słowacja). Razem z mężem Markiem Babutem, który zginął w wypadku samochodowym zajmowali wysokie miejsca w różnych rajdach. W 2000 roku zastali Mistrzami Polski w Turystycznych Mistrzostwach Polski. 
Od 10 lat Przewodnicząca Środowiskowego Koła Osób Niepełnosprawnych Automobilklubu Śląskiego. Wraz z mężem - jest pomysłodawcą i organizatorem Rajdów „Ślązaczek” i „Karolinka" - która od początku jest rundą Mistrzostw Polski Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych. 

Marcin Małozięć

Do Automobilklubu Śląskiego wstąpił w 1984r. Wieloletni działacz, jeden z pierwszych pomysłodawców i Przewodniczący założonego Koła Kierowców Niepełnosprawnych przy KZINR i przy współdziałaniu Automobilklubu Śląskiego. Wieloletni zawodnik - kierowca, który wraz Zofią Syrkiewicz – Małozięć – pilotem starowali w różnych imprezach środowiskowych zajmując czołowe lokaty na imprezach klubowych, okręgowych i ogólnopolskich. 
Organizator i od wielu lat prowadzący szkolenia BRD jak również konkursy dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wieloletni współorganizator Rajdu „Ślązaczek" i „Karolinka”. Delegat na Walne Zgromadzenie.

Grzegorz Kocerba

Członkiem Koła został w roku 1998 i od tego czasu jest zawodnikiem startującym w imprezach środowiskowych, klubowych, okręgowych i ogólnopolskich zajmując czołowe miejsca. W roku 2005 i 2006 wraz ze swoim pilotem Agnieszką Raj zostali Mistrzami Polski Zmotoryzowanych Kierowców Niepełnosprawnych. 
Znawca kodyfikatora nawigacyjnego, dobry organizator i praktyk w opracowywaniu tras rajdowych. Współorganizator Rajdów „Ślązaczek" i „Karolinka”. Delegat na Walne Zgromadzenie.

© Copyright 2012 Automobilklub Śląski | All Rights Reserved