Komisja Sportu

Skład Komisji Sportowej kadencji 2015 - 2019

Przewodniczący Grzegorz Domagała

Wiceprzewodniczący – Andrzej Polaczy

Członkowie:

  1. Marcjanna Grenda

  2. Anna Sałacińska

  3.  Maciej Stabrawa

  4. Michał Szkuta

  5. Tomasz Grychtoł

  6. Grzegorz Krzemień

  7. Dawid Janus

  8. Bartłomiej Urbański

  9. Angelika Szkuta - sekretarz

© Copyright 2012 Automobilklub Śląski | All Rights Reserved