NAGRODA CYKLISTY
2015-11-12 08:05:59
NAGRODA CYKLISTY

Nagroda dla cyklisty

 

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród Marszałka Woj. Śląskiego w dziedzinie kultury, za rok 2015. Są to nagrody: artystyczne, dla młodych twórców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury, a także w dziedzinie konserwacji zabytków. Jednym z dwóch laureatów tej ostatniej dziedziny (kategoria inwestor) został – na wniosek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Górnośląski - nasz klubowy kolega z Koła Pojazdów Zabytkowych – Wojciech Mszyca. Jak czytamy w komunikacie: „(...)emerytowany dziennikarz, kolekcjoner, badacz historii zabytków, popularyzator idei ochrony zabytków i opieki nad nimi. Zgromadzone zbiory to m.in. zabytkowe rowery lat 1914-1961, maszyny do pisania oraz eksponaty związane z historią kremu Nivea – nivealia. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji eksponatów z jego kolekcji, organizując przedsięwzięcia i prezentacje na różnego rodzaju ekspozycjach. Poza kolekcjonerstwem, bierze czynny udział w wielu działaniach związanych z ochroną i opieką nad zabytkami, zwłaszcza rodzinnej miejscowości Żarki, gdzie m.in. zabezpieczył i uporządkował (1989 r.) ruiny XVIII-wiecznego kościółka pw. św. Stanisława, stanowiącego obiekt Szlaku Zabytków Sakralnych; w latach 2003-2007 prowadził renowację XIX-wiecznych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Żarkach; od lat 80. zbiera, zabezpiecza i upowszechnia żareckie judaika, m.in. dokumenty, druki, przedmioty”.


KAMPANIA ECOMOBILNI 2017 _ NAGRODA CO-DRIVE [...]

63.RAJD WISŁY

 

 

KAMPANIA SKONCENTROWANI

© Copyright 2012 Automobilklub Śląski | All Rights Reserved