Relacja z imprez 2017

Sprawozdanie z przeprowadzonego szkolenia Organizatorów Sportu Popularnego PZM stopnia O i P w dniu 04.03.2017r.

Na zlecenie ZG PZM I ZO PZM w dniu 04.03.2017r. przeprowadzono szkolenie Organizatorów Sportu Popularnego stopnia O i P w siedzibie WORD w Katowicach przy ul. Francuskiej. Uczestnikami szkolenia buła grupa z koła niesłyszących Automobilklubu Śląskiego również grupa ratowników drogowych, którzy przeprowadzili szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

W szkoleniu uczestniczyło 36 osÓb z różnych Klubów zrzeszonych w PZM wśród nich byli przedstawiciele:

-Automobilklub Mysłowicki,

-Automobilklub Tarnogórski,

-Automobilklub Śląski,

-Automobilklub Łódzki

– Gościnnie- członkowie Katowickiego Związku Narządu Ruchu

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z regulaminem obowiązującym na rok 2017, w trakcie szkolenia zostały wykorzystane materiały przesłane przez GKSP i T. Szkolenie przeprowadziła S. Osiecka- Babut. Na koniec szkolenia uczestnicy napisali test weryfikujący z wiadomości i informacji wyniesionych ze szkolenia.

Na koniec szkolenia odbyła się krótka odprawa przedstawicielami organizatorów imprez w okręgu Katowickiem na 2017r. zostali zaproszeni na spotkanie związane z informacją dot. spraw przeprowadzenia imprez klubowych, okręgowych i ogólnopolskich zgodnie z regulaminami poszczególnych działań.

 

 

,,ZIMOWY RAJD DO WISŁY”  rozpoczęcie sezonu 2017.          

Dnia 18 lutego 2017r członkowie Koła Automobilklubu Śląskiego w Łaziskach Górnych – udali się w grupie 40 osobowej na ,,Zimowy Rajd ‘’do Wisły.  Zaplanowano na ten dzień kilka atrakcji m.in.: zwiedzanie skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle Malince, kulig zaprzęgami z pochodniami.

Wieczór integracyjny miał miejsce w kolibie góralskiej przy muzyce i tańcach.

Zorganizowano konkurs na najciekawszy własnoręcznie wykonany kotylion, a zwycięzcy zostali nagrodzeni. Każdy z uczestników otrzymał także skromny upominek.

W świetnych nastrojach rozpoczęto sezon działalności koła w 2017 r.