SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2017

Składka roczna za 2017 r. pozostaje w dotychczasowej wysokości, tj 80,00 zł .

Uchwałą Zarządu z dnia 19.12.2017 r., dla osób nowoprzyjętych do Automobilklubu Śląskiego wprowadzone zostaje wpisowe stanowiące dwukrotność wysokości składki. Wpisowe wynosi 160,oo zł