Szkolenie dla sędziów technicznych.

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Katowicach przy współpracy z Zespołem ds. Technicznych organizuje szkolenie dla sędziów technicznych sportu samochodowego w zakresie podstawowym rozszerzone o następujące specjalności:

  • Rajdy Samochodowe,
  • Samochody Elektryczne i Hybrydowe.

Na części szkoleniowej dotyczącej Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych dopuszczony jest również udział osób oficjalnych organizujących imprezy w których uczestniczą pojazdy tego typu.

Szkolenie odbędzie się w dniach 6 – 7 marca br. (sobota/niedziela).
Część teoretyczna + egzamin – Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy, ul. Łabędzia 6, Katowice;

Część praktyczna + egzamin – Tor Prób FCA Poland, ul. Oświęcimska, Bieruń.

Do szkolenia będą dopuszczeni sędziowie sportu samochodowego posiadający ważną licencję sędziowską na 2021 rok (kl. II lub I) oraz spełniający kryteria wymienione w art. 11 Regulaminu Sędziów Sportu Samochodowego 2021. Zgłoszenia, potwierdzone przez macierzysty klub, proszę przesyłać na adres mailowy: zarząd-okregowy.katowice@pzm.pl.

Pojemność szkolenia to 15 osób.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą elektroniczną na załączonym druku i przyjmowane będą do dnia 3 marca br.

Pełna informacja o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy poniżej.

KURS sędzia tech. – informacja 6-7032021

ZGŁOSZENIE NA KURS ST