Uroczystość Jubileuszu 95-lecia Automobilklubu Śląskiego

„Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.” Tytus Liwiusz

30 listopada 2019 r. w Bibliotece Śląskiej uczciliśmy Jubileusz 95-lecia Automobilklubu Śląskiego. W tym jakże ważnym dla nas dniu, gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych i służb, z którymi na co dzień współpracujemy.

Swoją obecnością zaszczycili nas prezesi Polskiego Związku Motorowego jak i ościennych automobilklubów i klubów naszego okręgu. Na ręce Prezesa Automobilklubu Śląskiego złożone zostały gratulacje i wyrazy uznania. Prezes Andrzej Szkuta podziękował z kolei pracownikom, zasłużonym działaczom i zawodnikom, wręczając pamiątkowe medale jubileuszowe. Podczas uroczystości zaprezentowano film „Zarys dziejów..”, który w pigułce prezentujemy poniżej.

http://www.auto-slaski.katowice.pl/wp-content/uploads/Zarys-dziejów-Automobilklubu-Śląskiego.wmv

Jesteśmy dumni z naszej 95-letniej tradycji, trwale wpisującej
się w historię polskiej motoryzacji.
Dziękujemy wszystkim pracownikom, działaczom, zawodnikom
i sympatykom za zaangażowanie, pracę na rzecz klubu oraz dbałość o dobre jego imię.