2017 – PRZEPISY DLA TNMP, TSSMP, TPP

Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki opublikowała komunikaty nr 12/2016 i 13/2016 dotyczące rozgrywek sezonu 2017.

Komunikat nr 12/2016>>>
Komunikat nr 13/2016>>>