Caravaning

Caravaning to współczesna forma turystyki motorowej, dla której bazą noclegowo-żywieniową jest przyczepa campingowa lub samochód campingowy. Caravaning można podzielić na grupy:

  1. caravaning zorganizowany
  2. caravaning indywidualny

 

Caravaning zorganizowany polega na zrzeszaniu się załóg ( rodzin ) w klubach lub kołach. Załogi te uczestniczą w imprezach organizowanych przez poszczególne kluby czy koła na terenie całej Polski jak również poza jej granicami. Turystyka caravaningowa zorganizowana, daje możliwość wspólnego, grupowego zwiedzania wybranych miejsc oraz uczestnictwa w tzw zlotach caravaningowych. Zlot to nic innego jak zorganizowane spotkania turystów w wyznaczonym czasie i miejscu. W ofercie przygotowywanej co roku dla turystów caravaningowych możemy znaleźć zloty o charakterze ogólnopolskim, europejskim czy światowym.

Caravaning indywidualny jak sama nazwa wskazuje polega na indywidualnym uprawianiu tej formy turystyki.

Dla turystów szukających rywalizacji Polski Związek Motorowy organizuje corocznie cykl zawodów:

  • Mistrzostwa Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą PZM
  • Ogólnopolski Konkurs Caravaningowy PZM

 

Mistrzostwa Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą ( MPwJSzP ) to w czasie sezonu turystycznego, który trwa zazwyczaj od kwietnia do października, organizacja trzech Rund MPwJSzP w różnych częściach Polski organizowanych przez zainteresowane kluby. W czasie rundy zawodnicy pokonują wyznaczoną i przygotowaną wcześniej trasę, prowadząc samochód z przyczepą pomiędzy słupkami oraz liniami. Wszystko odbywa się na czas a nad prawidłowością całości czuwa sędzia wyznaczony przez PZM.
Na koniec sezonu biorąc pod uwagę wyniki w dwóch najlepszych rund ustala się klasyfikację indywidualną, drużynową i okręgową mistrzostw. Zawodnicy z najlepszymi wynikami zdobywają tytuły:

  1. 1. Mistrza Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą
  2. 2. Wicemistrza Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą
  3. 3. II Wicemistrza Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą

 

Ogólnopolski Konkurs Caravaningowy ( OKC )podobnie jak MPwJSzP jest to cykl imprez w czasie jednego sezonu składający się z trzech eliminacji organizowanych w różnych miejscach w Polsce.
W OKC startują całe załogi ( rodziny ) a elementami klasyfikującymi są: Jazda samochodem z przyczepą, pieszy rajd rekreacyjno-sportowy, testy BRD, pierwszej pomocy oraz znajomości regionu, pokaz stroju klubowego oraz przygotowanie strefy klubu.
Nad poprawnością konkursu czuwa Jury a na koniec sezonu ustala się klasyfikację załogową, klubową oraz okręgową.

Osiągnięcia Automobilklubu Śląskiego w dziedzinie turystyki caravaningowej.

Działalnością turystyczną a w szczególności caravaningową w Automobilklubie Śląskim zajmują się dwie Delegatury. Delegatura w Wodzisławiu Śląskim oraz Delegatura w Katowicach.
Łącznie w Automobilklubie Śląskim turystykę caravaningową uprawia czynnie ok. 80 załóg.
Turyści caravaningowi zrzeszeni w Automobilklubie Śląskim reprezentują Klub nie tylko w imprezach centralnych PZM ( MPwJSzP, OKC )czy zlotach krajowych ( gdzie najczęściej najliczniejszą grupą są właśnie załogi z Automobilklubu Śląskiego ) ale również w imprezach międzynarodowych. Nasza flaga klubowa powiewała na najdalej wysuniętych miejscach europy: North Cup, przylądek Roca oraz przemierzyła tysiące km po krajach całej Europy.
W imprezach centralnych Polskiego Związku Motorowego ( PZM ) nasi zawodnicy regularnie zdobywają najwyższe miejsca i trofea.
W MPwJSzP od roku 2000 zdobywamy tytuł Drużynowego Mistrza Polski a w klasyfikacji indywidualnej w latach 2000-2007 tytuł Mistrza Polski wywalczyli: Dariusz Jajko, Adam Jajko, Zenon Błażejak.
Tytuł wicemistrza Polski wielokrotnie zdobywali: Dariusz Jajko, Jacek Pitera, Adam Jajko, Zenon Błażejak.
W Ogólnopolskim Konkursie Caravaningowym ( OKC ) wielkie sukcesy odnosimy w klasyfikacji klubowej. W latach 2000 – 2007 zdobywamy trzykrotnie I miejsce. Dużym sukcesem jest również coroczne zdobywanie tytułu Mistrza Okręgu w Okręgowym Konkursie Caravaningowym w klasyfikacji klubowej.
Do wielkich sukcesów możemy również zaliczyć organizację imprez ogólnopolskich. Prawie co roku Automobilklub Śląski otrzymuje zlecenie Zarządu Głównego PZM na organizację centralnej imprezy PZM. Wielu działaczy bierze czynie udział w organizacji międzynarodowych imprez caravaningowych typu: światowe zloty „F.I.C.C.”, europejskie zloty „Europa Rallye”, zloty grupy wyszechradzkiej „Dahlie Rally”.
To sukces oraz powód do dumy, iż Automobilklub Śląski posiada w swoich szeregach takich działaczy.

Można stwierdzić, iż turystyka caravaningowa w Automobilklubie Śląskim to bardzo ważna dziedzina dająca wiele satysfakcji zarówno samym turystom jak i działaczom.