Członkostwo

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Automobilklubu Śląskiego informujemy, że aby zostać członkiem naszego Klubu należy wypełnić wniosek do karty członkowskiej (poniżej), opłacić wpisowe i składkę roczną  (par.10. ust.3,4 Statutu Automobilklubu Śląskiego  (do pobrania: Statut )

Aby zostać naszym członkiem wystarczy:

  • Wypełnić formularz online i wysłać podpisany skan (instrukcja po kliknięciu formularza): FORMULARZ   
  • Osobiście w naszym biurze.

Adres email:  office@auto-slaski.katowice.pl

Składka na 2021 r. wynosi 100 zł.
Wpisowe (jednorazowo nowowstępujący): 100,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż składka obowiązuje od stycznia do grudnia, osoby, które wpiszą się do Klubu po 1 lipca opłacają składkę półroczną czyli 50 zł i zniżkowa 25,00 zł. (nie dotyczy to kontynuacji opłacania składek). Wpisowe obowiązuje jednak w pełnej wysokości 100 zł. W kolejnym roku obowiązuje je kontynuacja w pełnej kwocie składki, do której mają uprawnienia.

Zniżka 50% przysługuje:

  • Uczniom i studentom (do 26 roku życia) pod warunkiem podpisania oświadczenia,
  • Emerytom i rencistom – pod warunkiem podania numeru przyznanego świadczenia,
  • Współmałżonkom
  • Osobom niepełnosprawnym – pod warunkiem dołączenia kopii oświadczenia o niepełnosprawności.

Nie ma opcji łączenia zniżek.

Jednocześnie informujemy, że osoby przedłużające członkostwo muszą zachować ciągłość w opłacaniu składek. Dla przypomnienia podajemy wysokości składek obowiązujące w minionych latach:

2018 r. – 80 zł.

2019 r. – 90 zł

2020 r. – 100 zł

Opłat można dokonywać bezpośrednio w kasie Automobilklubu Śląskiego lub na konto:

PKO BP II oddział Katowice 74 1020 2313 0000 3502 0153 9741 z dopiskiem: „imię i nazwisko, składka członkowska za rok…. -( ew.wpisowe)”

Dokumenty:

Ważna informacja dla wszystkich zrzeszonych członków Automobilklubu Śląskiego!

Od roku 2012 do nadal w systemie wydawania legitymacji (prowadzonym przez ZG PZM) należy podać nr telefonu lub adres elektroniczny. Uprzejmie prosimy osoby wpisujące się o wypełnianie wszystkich rubryk a osoby kontynuujące o ewentualne uzupełnienie tych danych (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Bez tych danych nie ma możliwości zamówienia legitymacji.

Prosimy pamiętać również o podawaniu zmian w dotychczasowych danych teleadresowych (zmiana nazwiska, adresu, nr telefonu etc).

Przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail i/lub nr telefonu komórkowego) jest niezbędne w celu nadania posiadaczowi karty uprawnień wynikających z programu Show your Card. Dane te będą wykorzystywane w związku z tym programem do celów statystycznych i kontrolnych. Dane mogą też być wykorzystywane do informowania o innych korzyściach wynikających z przynależności do organizacji zrzeszonej w Polskim Związku Motorowym (PZM). Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów będących własnością PZM lub w nim zrzeszonych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w programie Show your Card oraz innych programach i korzyściach, obecnych i przyszłych, związanych z przynależnością do organizacji zrzeszonej w PZM. Członek klubu – właściciel danych ma prawo żądania poprawienia swoich danych w każdym czasie. Jednocześnie zobowiązuje się do informowania PZM o zmianach w danych, pod rygorem utraty świadczeń i korzyści oferowanych przez PZM członkom zrzeszonych w nim organizacji. Administratorem danych jest Polski Związek Motorowy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 66.