Egzamin na licencję sędziowską.

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Katowicach organizuje szkolenie dla sędziów sportu samochodowego st. II.

Bezpośrednio po szkoleniu odbędzie się egzamin na licencję sędziowską st. II oraz I.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 września 2018 roku w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach. Początek szkolenia – godz. 10:00.

Egzamin planowany jest na godzinę godz. 14:00.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko od macierzystych klubów (listy osób) do dnia 25 września 2018 roku. Dlatego zainteresowanych egzaminem członków Automobilklubu Śląskiego prosimy o przesłanie informacji o tym pod adres: office@auto-slaski.katowice.pl do dnia 23.09.2018 r.