EGZAMIN NA LICENCJE SPORTOWE

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego przychylając się do prośby zawodników i sędziów ustaliła termin czwartego egzaminu na licencje rajdowe RN oraz sędziowskie.
TERMIN – 21 sierpnia godz. 17:00

Egzamin odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach, ul. Łabędzia 6.
Do egzaminu będą dopuszczeni sędziowie oraz kandydaci na zawodników wcześniej zgłoszeni przez macierzysty klub.

UWAGA!! CZŁONKÓW AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W EGZAMINIE PROSIMY PRZESYŁAĆ DO DNIA 14.08.2017 NA ADRES: office@auto-slaski.katowice.pl

W zgłoszeniu proszę podać następujące dane:
• sędziowie – imię i nazwisko;
• zawodnicy – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miasto, ulica), data i miejsce urodzenia, telefon oraz adres mailowy.
Ponadto kandydaci na zawodników muszą posiadać komplet dokumentów wymaganych regulaminem uzyskania licencji – bez wymaganych dokumentów, potwierdzonych przez macierzysty klub osoba nie będzie dopuszczona do egzaminu!!!
Prosimy o zgłaszanie sędziów oraz kandydatów na zawodników do dnia 16 sierpnia br.
Egzamin dla sędziów jest bezpłatny.
Dla zawodników koszt egzaminu wynosi 80,-zł. płatne przelewem na konto bankowe ZO PZM Katowice. W tytule przelewu proszę podać: Imię, Nazwisko – egzamin na licencję RN.