EGZAMIN NA LICENCJE SPORTOWE

Komunikat OKSS ZO Katowice

Okręgowa komisja Sportu Samochodowego ustaliła terminy egzaminów dla sędziów oraz zawodników – licencje rajdowe RN:

I termin – 18 luty godz. 9:00
II termin – 18 marca godz. 9:00

Egzamin odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach, ul. Łabędzia 6.

Do egzaminu będą dopuszczeni sędziowie oraz kandydaci na zawodników wcześniej zgłoszeni przez macierzysty klub.

W zgłoszeniu proszę podać następujące dane:

  • sędziowie – imię i nazwisko;
  • zawodnicy – imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miasto, ulica), data i miejsce urodzenia.

Ponadto kandydaci na zawodników muszą posiadać komplet dokumentów wymaganych regulaminem uzyskania licencji – bez wymaganych dokumentów, potwierdzonych przez macierzysty klub osoba nie będzie dopuszczona do egzaminu!!!

Prosimy o zgłaszanie sędziów oraz kandydatów na zawodników do dnia 13 lutego – I termin oraz 13 marca – II termin.

Egzamin dla sędziów jest bezpłatny.

Dla zawodników koszt egzaminu wynosi 80,-zł. płatne przelewem na konto bankowe ZO PZM Katowice. W tytule przelewu proszę podać: Imię, Nazwisko – egzamin na licencję RN.

Wszystkich członków Automobilklubu Śląskiego, w odniesieniu do powyższego, prosimy o kontakt pod adresem: office@auto-slaski.katowice.pl