Kurs i egzamin na licencję sędziowską

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Katowicach organizuje szkolenie dla sędziów sportu samochodowego.
Bezpośrednio po szkoleniu odbędzie się egzamin na licencję sędziowską st. II oraz I.
Szkolenie dotyczy sędziów st. II

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 marca 2018 roku w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach. Początek szkolenia – godz. 10:00.
Egzamin planowany jest na godzinę godz. 14:00.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłoszenie się w macierzystym klubie, który dokona zgłoszenia w ZO PZM do dnia 12 marca 2018 roku.