OŚWIADCZENIE PREZESA

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z uwagi na fakt podjęcia przeze mnie decyzji o rezygnacji z funkcji Prezesa Automobilklubu Śląskiego, chciałbym w tym miejscu podziękować Wam za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, za dotychczasową współpracę i życzliwość oraz profesjonalizm w realizacji wspólnych celów.

Decyzja, którą podjąłem nie była dla mnie łatwa, została podyktowana względami osobistymi i mam nadzieję, że spotka się ze zrozumieniem.

Jestem przekonany, iż Klub pozostaje w dobtrych rękach, a o jego przyszłość nie będziemy musieli sie martwić.

Z wyrazami szacunku 

Stanisław Olewiński