Szkolenie i egzamin sędziów sportu samochodowego

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Katowicach organizuje szkolenie dla sędziów sportu samochodowego kl. II i I.
Bezpośrednio po szkoleniu odbędzie się egzamin.
Sędziowie zgłoszeni do przekwalifikowania licencji kl. II na I nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu, jednak należy ten fakt określić w zgłoszeniu (ręcznie w części potwierdzającej dane przez Klub).
Kurs odbędzie się w dniu 20 lutego 2021 roku (sobota) w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach. Początek szkolenia – godz. 10:00.
Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą elektroniczną na załączonym druku i przyjmowane będą do dnia 16 lutego br.
Pełna informacja o szkoleniu na stronie: https://www.pzm.pl/…/kurs-na-licencje-sedziowskie-sport…