Szkolenie sędziów – egzamin

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Katowicach organizuje szkolenie dla sędziów sportu samochodowego st. II.

Bezpośrednio po szkoleniu odbędzie się egzamin na licencję sędziowską st. II oraz I.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 maja 2019 roku (sobota) w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach. Początek szkolenia – godz. 10:00.

Egzamin planowany jest na godzinę godz. 14:00.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą elektroniczną na druku:
formularz dla zawodnika>>>
pobierz

Dodatkowo zawodnicy (rajdy samochodowe), którzy wymagają weryfikacji wiedzy z przepisów sportowych, zgodnie z art. 1.6.4 Regulaminu Licencji Sportu Samochodowego, będą mogli zaliczyć egzamin w celu przedłużenia licencji. Koszt egzaminu dla zawodników wynosi 200,-zł płatne przelewem na konto ZO PZM Katowice. Zgłoszenia na egzamin będą przyjmowane tylko na załączonym druku.